Strona przeniesiona na adres: http://www.uavflightcontrol.com   [polska wersja]

Website is moved to the new adress: http://www.uavflightcontrol.com/index2.php   [english version]